• Lag og foreninger
  • Velforeningen
  • Forsamlingshuset
  • Kvinne og familielaget
  • Lysforeningen
  • Nøtteliten
  • Søndagsskolen
  • Korpset
  • Svømmegruppa
  • 17. mai på Ekkilsøy