• Bygdahus
  • Gammelskolen
  • Kristelig forsamlingshus