• Ekkilsøy Velforening
  • Utleie
  • Arrangementer
  • Basarer 2012
  • Karneval 2012
  • Søndagskafe feb. 2012
  • Vedlikehold
  • Prosjekter
  • Styret